Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie)

 

LICZBA UCZNIÓW: 2 klasy po 33 OSÓB 

Regulamin rekrutacji

Klasy politechniczno – medyczne przygotowanie uczniów do kierunków politechnicznych i kierunków medycznych i około medycznych oraz innych związanych z aktywnością ruchową. Z naciskiem na nauczanie matematyki, fizyki, informatyki przy wsparciu nowoczesnych technologii oraz chemii i biologii.

Klasy lingwistyczno - społeczne – to odpowiedź na nowoczesne trendy w naukach społecznych i humanistycznych, przygotowanie do kierunków związanych z prawem, administracją, studiami lingwistycznymi, artystycznymi, dziennikarskimi i pedagogicznymi. Z naciskiem na nauczanie języków: j.angielski, j.włoski, j.niemiecki, historia, wos, geografia, historia sztuki.

- W ramach edukacji szeroka oferta przedmiotów uzupełniających dostosowanych do zainteresowań i zapotrzebowania uczniów poszczególnych klas.
- Bogata propozycja dodatkowych zajęć wspólnych, ponadto liczne przedmiotowe wycieczki tematyczne, kółka zainteresowań, współpraca z uczelniami.

 

Sponsorzy

 

  

Numery kont szkoły

Darowizna na rzecz szkoły:

40 1050 1243 1000 0022 7770 6970

Inne wpłaty, m. in. ubezpieczenie ucznia, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw:

76 1050 1243 1000 0022 7592 6372

Kontakt

 
 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda

ul. T. Kościuszki 11
41-500 Chorzów
tel.: 32 249 50 44,
32 246 06 51
tel. kom.: 721 400 301
fax: 32 246 06 50
Email: monika@glk.edu.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Dyżur kontaktowy : każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach (I piętro). 

Działające przy Zespole Szkół stowarzyszenie i fundacja:

Stowarzyszenie Circam Scholam Catholicam
nr do kontaktu 
781 022 314 
prezes Monika Antlauf-Jaskola